\\Geometreg

\\2017

A series of work in which I digitally manipulate images of the Llyn Pensinsula to create abstract and geometric representations of the landscape.

The initial images are replicated, rotated, mirrored, layered and colour adjusted to create images that become progressively more abstract, but upon close inspection, still retain some element of the original photo.

It is interesting to note that as the photos are pushed further towards abstraction, similar patterns start appearing, patterns that recall Islamic geometric tile-work, patchwork quilts or other  symmetry based visual art.

\\2017

Cyfres o waith lle rwyf yn defnyddio lluniau o dirwedd Pen Llyn fel man dechrau ar gyfer gweddnewid ac ailgreu y tirwedd drwy broses o adlewyrchu a chreu cymesuredd.

Mae y ffotograff yn raddol fynd yn fwy haniaethol wrth iddo fynd drwy brosesau o ailadrodd, cylchdroi a gwrthdroi, ond mae weithiau dal yn bosib adnabod elfen o’r tirwedd o fewn y llun terfynol.

 

Penrhyn mawr – Tuag at Porth Iago ii

 

Penrhyn mawr – Tuag at Porth Iago

 

\\Yr Eifl

 

 

Advertisements

\\Llanbedrog

2017

Mae y picseli yn y ffotograffiau gwreiddiol wedi eu ‘hail-drefnu’ gan gyfuniad o’r meddalweddau GIFKR a Sorty. Caiff sawl haen ei greu ac eu cyfuno yn Photoshop.