Tirweddau Llyn 2017

\\2017

This series of work is inspired by the landscape of the Llyn Peninsula in Wales. I believe it is important to have an element of randomness in my work, and I do this by using incompatible mediums such as oil and water, as well as using a variety of supports which have varying levels of paint adhesion.

The unpredictability of working in this manner often yields surprising results. I build up and wear away layers of paint to try and depict the landscape itself or to give a sense of  the place. This process of working is meant to reflect natural mechanisms such as wind and sea erosion which are ubiquitous to the Llyn landscape.

\\2017

Mae’r gyfres yma o waith wedi ei hysbrydoli gan dirwedd Pen Llyn. Mae fy ngwaith peintio yn aml yn cynnwys elfen o hap a damwain ac rwy’n cyflawni hyn gan ddefnyddio deunyddiau anghydnaws megis olew a dŵr.

Mae gweithio gyda cyfrwng sydd tu hwnt i reolaeth yr artist yn medru bod yn sialens ac yn aml yn cynhyrchu canlyniadau annisgwyl. Bydd nifer o haenau yn cael eu hadeiladu a’u crafu i ffwrdd mewn proses sy’n adlewyrchiad o brosesau naturiol megis erydiad môr a gwynt, prosesau ddaearyddol hollbresennol yn nhirwedd Llyn.


gaeaf / winter :


gwanwyn – haf / spring – summer:

Advertisements

2 thoughts on “Tirweddau Llyn 2017”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s